Vedlikehold

Karlsens Vaktmestertjeneste leverer alle type vedlikeholdsoppgaver. Det er ikke alltid så lurt å la generelle vedlikeholdsbehov vente, da kan man få høye kostnader og problemer knyttet til dette i fremtiden. Dersom oppgavene faller utenfor vår kompetanse har vi solide samarbeidspartnere som kan utføre jobben. Vi holder i prosjektet fra start til slutt og sikrer at våre samarbeidspartnere leverer kvalitet og i henhold til standard.

Vi kan også utarbeide forenklede tilstandsrapporter slik at dere har en oversikt over generelle vedlikeholdsbehov. Denne rapporten kan brukes som en vedlikeholdsplan fremover og hvilke tiltak som må gjøres.

Kontakt oss

Behov for vaktemster i Oslo? Karlsens Vaktmestertjeneste As leverer profesjonelle vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo. Kontakt oss!

 996 256 08

post@kvt.as

Postboks 53 Skullerud, 0624 Oslo.