HMS

Vi tar HMS på alvor. For et godt vedlikehold, og ut ifra hva loven krever, kan vi utføre HMS-runder og mange kontroller i henhold til dette. Vi har gode rutiner for intern- og kvalitetskontroll.

Kontakt oss

Behov for vaktemster i Oslo? Karlsens Vaktmestertjeneste As leverer profesjonelle vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo. Kontakt oss!

 996 256 08

post@kvt.as

Postboks 53 Skullerud, 0624 Oslo.