Avfallshåndtering

Det er ofte det er behov for litt opprydding av hensatte gjenstander eller etter dugnader. Vi leverer containere og avfallssekker. Størrelse på container bestemmer du selv, vi bestiller levering og henting av containeren.

Vi tilbyr avfallssekker på 1m3 og 2m3 som blir hentet av kranbil. Sekker er en effektiv måte å bli kvitt mindre avfallsmengder på. Avfallet blir levert og sortert i godkjent mottak.

Bilde av container - Avfallshåndtering fra Karlsen Vaktmestertjeneste AS Oslo

Kontakt oss

Behov for vaktemster i Oslo? Karlsens Vaktmestertjeneste As leverer profesjonelle vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo. Kontakt oss!

 996 256 08

post@kvt.as

Postboks 53 Skullerud, 0624 Oslo.